کارفرما : شرکت استیم صنعت

عنوان نمایشگاه : نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ : ۲۱ متر مربع

غرفه سازی ارزان با کیفیت
غرفه سازی ارزان با کیفیت
غرفه سازی ارزان با کیفیت