کارفرما : شرکت الکترو پارس راما

عنوان نمایشگاه : همایش روشنایی

مکان : هتل المپیک

متراژ : ۲۴ متر مربع

غرفه سازی نمایشگاه مشهد
غرفه سازی نمایشگاه مشهد