کارفرما : شرکت همراه اول

عنوان : طراحی ، ساخت و اجرای کانتر

مکان : مراکز خرید تهران

غرفه سازی همراه اول