کارفرما :  شرکت گراند صنعت خراسان (ایران شرق )

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ : ۱۳۵ متر مربع

غرفه سازی نمایشگاه مشهد
غرفه سازی نمایشگاه مشهد
غرفه سازی نمایشگاه مشهد
غرفه سازی نمایشگاه مشهد