کارفرما : گروه صنعتی راما

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ ۳۸ متر مربع

شرکت های غرفه ساز نمایشگاه بین المللی
شرکت های غرفه ساز نمایشگاه بین المللی