پیمانکار : شرکت غرفه سازی نمایشگاه دارکوب طلایی

کارفرما : شرکت آشیان یزدان ایرانیان

نمایشگاه : ایپاس

متراژ : ۱۲۰ متر