کارفرما : شرکت فرا پیشتاز هونام (فراراب )

نمایشگاه : نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ : ۵۶٫۵ متر مربع

غرفه سازی نمایشگاهی
غرفه سازی نمایشگاهی