پیمانکار : شرکت غرفه سازی نمایشگاه دارکوب طلایی

کارفرما : شرکت نانو پارس اسپادانا    

نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی فناوری نانو    

متراژ : ۴۷٫۲۵ متر

نانو پارس اسپادانا