پیمانکار : شرکت غرفه سازی نمایشگاه دارکوب طلایی

کارفرما : پاویون هلند

نمایشگاه : اگروفود

متراژ : ۱۲۰ متر

پاویون هلند