12
فوریه

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو، تجدید پذیر و صرفه جویی

 تاریخ: 6 اسفند تا 9 اسفند ۱۳۹۸

 مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

 آدرس: تهران شهرک غرب- بلوار شهید دادمان- خیابان بوستان- پلاک ۶- واحد ۱ کدپستی:۱۴۶۸۹۳۶۳۱۱