12
فوریه

نمایشگاه صنایع خلاق، ابتکارات و اختراعات

 تاریخ: 6 اسفند تا 9 اسفند ۱۳۹۸

 مجری: شرکت نمایشگاهی خورشید

 آدرس: تهران تهران فلکه دوم صادقیه – بلوار کاشانی – خیابان اعتمادیان- پلاک ۳۶ واحد ۵