دارکوب طلایی داریس
22
آوریل

تقویم نمایشگاه های بین المللی ۱۳۹۹


۱۸ تا 21 خرداد 46 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

مجری: ————شماره تماس -وب سایت -مدیر ناظر:

نهمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری (INOTEX 2019)

۱۸ تا 21 خرداد 46 روز دیگر

نهمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری (INOTEX 2019)

مجری: ————شماره تماس -وب سایت -مدیر ناظر:

چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی

۱۸ تا 21 خرداد 46 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی

مجری: ————شماره تماس -وب سایت -مدیر ناظر:

اولین نمایشگاه راه سازی، عمران، خدمات جاده ای

۱۸ تا 21 خرداد 46 روز دیگر

اولین نمایشگاه راه سازی، عمران، خدمات جاده ای

مجری: شرکت پیشرو مبتکران چیستاشماره تماس ۷۵۹۶۵ -وب سایت www.chistafair.comمدیر ناظر:

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

۲۷ تا 30 خرداد 55 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

مجری: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امیدشماره تماس ۰۲۱۷۴۵۰۱۰۰۰ -وب سایت www.iranfinex.irمدیر ناظر:

بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

۲۷ تا 30 خرداد 55 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

مجری: شرکت بازرگانی بین المللی ایدروشماره تماس ۰۲۱۸۸۷۲۶۳۳۷ – ۰۲۱۸۸۷۲۷۴۰۸وب سایت www.idro-fairs.comمدیر ناظر:

پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز (Iran Green)

۲۷ تا 30 خرداد 55 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز (Iran Green)

مجری: شرکت نمایشگاهی خزراوراسیاشماره تماس ۰۲۱۲۲۸۶۳۷۸۷ – ۰۲۱۲۲۸۶۳۷۸۸وب سایت www.khazareurasia.irمدیر ناظر:

سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران (Iran Jobex)

۲۷ تا 30 خرداد 55 روز دیگر

سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران (Iran Jobex)

مجری: مرکز کار ایرانشماره تماس ۰۲۱۸۸۶۲۶۴۵۸ -وب سایت www.iranjobex.comمدیر ناظر:

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

۵ تا 8 تیر 64 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

مجری: ————شماره تماس -وب سایت -مدیر ناظر:

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کاشی،سرامیک و چینی بهداشتی

۵ تا 8 تیر 64 روز دیگر

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کاشی،سرامیک و چینی بهداشتی

مجری: ————شماره تماس -وب سایت -مدیر ناظر:

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی،معدن،ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

۵ تا 8 تیر 64 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی،معدن،ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

مجری: ————شماره تماس -وب سایت -مدیر ناظر:

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

۱۴ تا 17 تیر 73 روز دیگر

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

مجری: ————شماره تماس -وب سایت -مدیر ناظر:

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات، پزشکی داروئی و آزمایشگاهی

۲۳ تا 26 تیر 82 روز دیگر

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات، پزشکی داروئی و آزمایشگاهی

مجری: ————شماره تماس -وب سایت -مدیر ناظر:

هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی

۲۳ تا 26 تیر 82 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی

مجری: شرکت نمایشگاهی میلاد نورشماره تماس ۰۲۱۸۸۶۵۶۱۶۹ – ۰۲۱۸۸۶۵۳۳۰۷وب سایت www.miladfair.comمدیر ناظر:

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

۲۳ تا 26 تیر 82 روز دیگر

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

مجری: شرکت نمایشگاهی میلاد نورشماره تماس ۰۲۱۸۸۶۵۶۱۶۹ – ۰۲۱۸۸۶۵۳۳۰۷وب سایت www.miladfair.comمدیر ناظر:

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته

۳۱ تیر تا 3 مرداد 90 روز دیگر

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته

مجری: شرکت سامع پاد نوینشماره تماس ۰۲۱۲۶۴۰۹۹۰۲ – ۰۲۱۲۶۴۰۹۹۰۵وب سایت www.spnco.netمدیر ناظر:

پنجمین کنگره دندانپزشکی ایران

۳۱ تیر تا 3 مرداد 90 روز دیگر

پنجمین کنگره دندانپزشکی ایران

مجری: ————شماره تماس -وب سایت -مدیر ناظر:

نهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته

۳۱ تیر تا 3 مرداد 90 روز دیگر

نهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته

مجری: ————شماره تماس -وب سایت -مدیر ناظر:

سی امین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

۸ تا 11 مرداد 98 روز دیگر

سی امین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

مجری: ————شماره تماس -وب سایت -مدیر ناظر:

سومین نمایشگاه بین المللی کاغذ،مقوا، فرآورده های سلولوزی و ماشین آلات مربوطه

۸ تا 11 مرداد 98 روز دیگر

سومین نمایشگاه بین المللی کاغذ،مقوا، فرآورده های سلولوزی و ماشین آلات مربوطه

مجری: ————شماره تماس -وب سایت -مدیر ناظر: