22
آوریل

تقویم نمایشگاه های خارجی ۱۳۹۹

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت فرش شانگهای-چین (Domotex 2020)

۵ تا 7 فروردین برگزار شده

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت فرش شانگهای-چین (Domotex 2020)

مدیر پروژه: — —شماره تماس مدیر پروژه: ۲۱۹۱۲۲۶۶-۰۲۱مسئول اجرایی: -شماره تماس مسئول اجرایی: –

نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی و نوشیدنی بیرمینگهام-انگلستان

۱۱ تا 13 فروردین برگزار شده

نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی و نوشیدنی بیرمینگهام-انگلستان

مدیر پروژه: — —شماره تماس مدیر پروژه: ۲۱۹۱۲۲۶۶-۰۲۱مسئول اجرایی: -شماره تماس مسئول اجرایی: –

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چرم و کفش مسکو-روسیه (Mosshoes 2020)

۱۸ تا 21 شهریور 139 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چرم و کفش مسکو-روسیه (Mosshoes 2020)

مدیر پروژه: — —شماره تماس مدیر پروژه: ۲۱۹۱۲۲۶۶-۰۲۱مسئول اجرایی: -شماره تماس مسئول اجرایی: –

نمایشگاه بین المللی سنگ ورونا-ایتالیا (MARMOMAC)

۹ تا 12 مهر 161 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی سنگ ورونا-ایتالیا (MARMOMAC)

مدیر پروژه: — —شماره تماس مدیر پروژه: ۲۱۹۱۲۲۶۶-۰۲۱مسئول اجرایی: -شماره تماس مسئول اجرایی: –

نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی سیال پاریس-فرانسه

۲۷ مهر تا 1 آبان 179 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی سیال پاریس-فرانسه

مدیر پروژه: مرتضی دیلانشماره تماس مدیر پروژه: ۲۱۹۱۲۳۹۱-۰۲۱مسئول اجرایی: مریم محمدی سرشتشماره تماس مسئول اجرایی: ۲۱۹۱۲۵۱۳-۰۲۱

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان باکو-آذربایجان

۳۰ مهر تا 2 آبان 182 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان باکو-آذربایجان

مدیر پروژه: — —شماره تماس مدیر پروژه: ۲۱۹۱۲۲۶۶-۰۲۱مسئول اجرایی: -شماره تماس مسئول اجرایی: –

نمایشگاه بین المللی گل و گیاه وایف هازن آمستردام-هلند (IFTF 2020)

۱۴ تا 16 آبان 196 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی گل و گیاه وایف هازن آمستردام-هلند (IFTF 2020)

مدیر پروژه: — —شماره تماس مدیر پروژه: ۲۱۹۱۲۲۶۶-۰۲۱مسئول اجرایی: -شماره تماس مسئول اجرایی: –

نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی دوسلدورف-آلمان

۲۶ تا 29 آبان 208 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی دوسلدورف-آلمان

مدیر پروژه: — —شماره تماس مدیر پروژه: ۲۱۹۱۲۲۶۶-۰۲۱مسئول اجرایی: -شماره تماس مسئول اجرایی: –

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت پلاستیک استانبول-ترکیه (Plast Eurasia 2020)

۱۲ تا 15 آذر 224 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت پلاستیک استانبول-ترکیه (Plast Eurasia 2020)

مدیر پروژه: — —شماره تماس مدیر پروژه: ۲۱۹۱۲۲۶۶-۰۲۱مسئول اجرایی: -شماره تماس مسئول اجرایی: –

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان کراچی-پاکستان(Build Asia 2020)

۲۹ آذر تا 1 دی 241 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان کراچی-پاکستان(Build Asia 2020)

مدیر پروژه: — —شماره تماس مدیر پروژه: ۲۱۹۱۲۲۶۶-۰۲۱مسئول اجرایی: -شماره تماس مسئول اجرایی: –