مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران
19
آوریل

آغاز فعالیت نمایشگاه ها از خرداد ماه ۱۳۹۹

تقویم نمایشگاهی ما طوری طراحی شده است که هیچ نمایشگاهی لغو نشود چرا که می‌دانیم برگزاری نمایشگاه‌ها نقش بسیاری در توسعه صادرات دارند. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده حداقل تا...

ادامه مطلب