مشاغل آسیب دیده
19
آوریل

درخواست حسین زاده از وزیر کار

متأسفانه شیوع ویروس کرونا و تحریم های بین المللی توأمان اثرات منفی را بر تسهیل منابع مالی ارزی و ریالی صنعت نمایشگاهی کشور ایجاد نموده و جامعه بزرگ فعالان...

ادامه مطلب